Teadustöö

Uuringud
1. Rozgonjuk, D., Kraav, T., Mikkor, K., Orav-Puurand, K., & Täht, K. (2020). Mathematics anxiety among STEM and social sciences students: the roles of mathematics self-efficacy, and deep and surface approach to learning. International Journal of STEM Education, 7(1), 1-11.

2. Loid, K., Täht, K., & Rozgonjuk, D. (2020). Do pop-up notifications regarding smartphone use decrease screen time, phone checking behavior, and self-reported problematic smartphone use? Evidence from a two-month experimental study. Computers in Human Behavior, 102, 22-30.

3. Rozgonjuk, D., Sindermann, C., Elhai, J. D., & Montag, C. (2020). Fear of missing out (FoMO) and social media’s impact on daily-life and productivity at work: do WhatsApp, Facebook, Instagram and Snapchat use disorders mediate that association?. Addictive Behaviors, 106487.

4. Silm, G., Pedaste, M., & Täht, K. (2020). The relationship between performance and test-taking effort when measured with self-report or time-based instruments: A meta-analytic review. Educational Research Review, 100335.

5. Silm, G., Must, O., & Täht, K. (2019). Predicting performance in a low-stakes test using self-reported and time-based measures of effort. TRAMES: A Journal of the Humanities & Social Sciences, 23(3).


Artiklid

 1. Rozgonjuk, Dmitri; Täht, Karin; Vassil, Kristjan (2021). Internet use at and outside of school in relation to low- and high-stakes mathematics test scores across three years. International Journal of STEM Education, 8. DOI: 10.1186/s40594-021-00287-y.
 2. Silm, Gerli; Must, Olev; Täht, Karin; Pedaste, Margus (2021). Does test-taking motivation predict test results in a highstakes testing context? Educational Research and Evaluation, 1−27. DOI: 10.1080/13803611.2021.1949355.
 3. Johanson, Marje; Pedaste, Margus; Pastak, Merlin; Täht, Karin; Sõrmus, Maarja; Jukk, Hannes (2021). Matemaatikapädevuse hindamine Eesti e-tasemetöödega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri = Estonian Journal of Education, 9 (2), 100−126. DOI: 10.12697/eha.2021.9.2.05.
 4. Pedaste, M., Palts, T., Kraav, T., Orav-Puurand, K. Kori, K, Sõrmus, M, Kivisoo, K. (2020). Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. M. Pedaste (Toim.). Üldpädevused gümnaasiumis (159−199). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
 5. Kraav, Tiina (2019). Maailma parim kool? Pihlap, Sirje; Kraav, Tiina (Toim.). Koolimatemaatika XLVI (5−9). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
 6. Pihlap, Sirje (2019). Ideid viimastelt Põhja- ja Baltimaade GeoGebra konverentsidelt. Koolimatemaatika XLVI, XLVI: XLVI Eesti matemaatikaõpetajate päevad, Kuressaare, 8. – 9. november 2019. Toim. Sirje Pihlap, Tiina Kraav. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 27−29.
 7. Postov, Rita; Jukk, Hannes (2019). GeoGebra dünaamilised töölehed põhikooli statistikas ja tõenäosuses. Pihlap, Sirje; Kraav, Tiina (Toim.). Koolimatemaatika (30−35). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
 8. Täht, K.; Rozgonjuk, D. (2019). Õppimisest ja õpilaste heaolust tehnoloogiarikkal ajal. Koolimatemaatika, XLVI: XLVI Eesti matemaatikaõpetajate päevad, Kuressaare, 8. – 9. november 2019. Toim. Sirje Pihlap, Tiina Kraav. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

 

Õppeaastal 2020/21 juhendatud magistritööd:

 1. Helen Kann. Kujundava hindamise elementide kasutamisest teise ja kolmanda kooliastme matemaatikatundides, juhendajad Karin Täht ja Kristel Mikkor
 2. Juudit Kure-Pohhomov. Piirkondlikud erinevused matemaatikatulemustes (2015-2018) ja sotsiaalmajandusliku tausta ning IKT roll selles, juhendajad Karin Täht ja Dmitri Rozgonjuk
 3. Laura Kaldjärv. Gümnaasiumi matemaatika õppekavade võrdlus: Eesti ja rahvusvaheline IB diplomiprogramm, juhendajad Tiina Kraav ja Kerli Orav-Puurand
 4. Kati Justus. Õpetajate hinnangud IKT vahendite kasutamisele matemaatikaõppes, juhendaja Sirje Pihlap
 5. Lilia Ottenson, Õpiobjekti väljatöötamine lahuse protsendilise koostise õppimiseks, juhendaja Sirje Pihlap

 

 

Õppeaastal 2019/20 juhendatud magistritööd:
1.      Laura Kuusemets. Abakuse õppematerjalide loomine ja tunni läbiviimist toetavad materjalid õpetajatele ning õpilaste ja õpetajate tagasiside loodud õppematerjalidele. Juhendaja Sirje Pihlap.

2.      Eneli Maal. Eesti matemaatikaõpetajate ettevalmistus, oskused ja valmisolek koolis töötamiseks. Juhendajad Kristel Mikkor, Dmitri Rozgonjuk.

3.      Sergei Ponomar. Matemaatika täiendõppe e-kursuse prototüübi koostamine õpidisaini mudeli SAM2 abil. Juhendaja Hannes Jukk.

4.      Eve Taar. Matemaatikaõpetaja enesetõhus ning suhtlemine õpilaste ja kolleegidega. Juhendajad Karin Täht ja Dmitri Rozgonjuk.

5.      Karin Tepaskent. Stereomeetria töölehed kitsa matemaatika kursusele ja GeoGebra liitreaalsuse võimaluste tutvustamine. Juhendajad Kerli Orav-Puurand ja Tiina Kraav.