Inimesed


Karin Täht - keskuse juhataja, matemaatikahariduse psühholoogia kaasprofessor

Hannes Jukk - matemaatika didaktika nooremlektor

Tiina Kraav - matemaatikahariduse lektor

Kerli Orav-Puurand - matemaatikahariduse lektor

Sirje Pihlap - matemaatika didaktika nooremlektor

Dmitri Rozgonjuk - matemaatikahariduse peaspetsialist
 

Tartu Ülikool tänas aumärgiga matemaatika didaktika nooremlektorit Sirje Pihlapit. Aumärgi sai Tartu Ülikoolilt ka matemaatika ja statistika instituudi juhataja Meelis Käärik.

Pildil vasakult Sirje Pihlap, Karin Täht ja Kristel Mikkor.
Pildil vasakult Sirje Pihlap, Karin Täht ja Kristel Mikkor.

 

Karin Täht (paremalt teine) Arvamusfestivalil.
Karin Täht (paremalt teine) Arvamusfestivalil.