Inimesed

Hannes Jukk - matemaatika didaktika nooremlektor

Evely Kirsiaed - matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava õppejuht

Tiina Kraav - matemaatikahariduse lektor

Kerli Orav-Puurand - matemaatikahariduse lektor

Sirje Pihlap - matemaatika didaktika nooremlektor

Karin Täht - matemaatikahariduse psühholoogia kaasprofessor

Getriin Aaviste - matemaatikahariduse nooremteadur

Laura Kuusemets - matemaatikahariduse nooremteadur

Tartu Ülikool tänas aumärgiga matemaatika didaktika nooremlektorit Sirje Pihlapit. Aumärgi sai Tartu Ülikoolilt ka matemaatika ja statistika instituudi juhataja Meelis Käärik.