Aktuaalset matemaatika(õpetaja)haridusest

Eesti keeles

  • Indrek Kaldo Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudis kaitstud doktoritööst selgus, et matemaatika õppimist peab aja raiskamiseks 65 protsenti tudengitest. Doktoritöö tulemusi kajastas Postimees.  
  • Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorandi Kaja Mädamürgi väitekirjast selgus, et matemaatika õppimist pärsib kehv sõnaline võimekus. Doktoritöö tulemusi kajastas Novaator
  • Emeriitprofessor Ene-Margit Tiit arvab, koolimatemaatika kursus vajab ümbermõtestamist tänapäeva võimaluste ja nõuete valguses. Loe lähemalt Postimehest
  • Ivar Tröner püüab anda ülevaate matemaatika õpetuse põhiprobleemidest ja uuri-misvaldkonna kesksetest teemadest. Loe lähemalt Õpetajate Lehest.
  • Matemaatikahariduse keskuse juht Karin Täht kirjutab matemaatikaõpetajate õpetamisest Tartu Ülikoolis. Loe lähemalt Õpetajate Lehest.
  • Matemaatika õppimist arutasid Arvamusfestivali teadusalal matemaatikadidaktikud Karin Täht, Jüri Kurvits ja Marina Kurvits ning psühholoogid Kati Aus, Grete Arro ja Andero Uusberg. Loe lähemalt Novaatorist

Inglise keeles

  • Mr Barton Maths lehelt saab matemaatikaõpetaja ideid tundide huvitavamaks tegemiseks ja õpilasel on võimalik omandada lisateadmisi matemaatika erinevate teemade kohta. 
  • Robert Kaplinsky koduleht pakub õpetajatele täiendkoolitusi ja materjale, mis on kasuks matemaatika õpetamisel.  
  • Devlin's Angle on blogi, kus arutletakse suuremaid ja väiksemaid matemaatikaga seotuid küsimus ning teemasid.