Õppetöö


Aktiivõppe meetodid koolimatemaatikas

Matemaatika didaktika I

Matemaatika didaktika II

Matemaatika didaktika üldkursus

Elementaarmatemaatika I

Elementaarmatemaatika II

Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika õpetamine koolis

Õppekavad ja õpikud koolimatemaatikas