Õpetajale

Koolitused

1. "Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist" (REGISTREERIMINE LÕPPENUD)

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi matemaatikahariduse keskus pakub alates  käesoleva aasta märtsikuust võimalust põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala  omandamiseks põhitöö kõrvalt. Koolitusel osalemise tingimuseks on pedagoogiline kõrgharidus ja töötamine õpetajana. Koolituse toimumist toetab ESF ja Eesti Vabariik, töötavale õpetajale on koolitusel osalemine tasuta.

Koolitusel on õpe paindlik ja toimub nädalavahetustel enamasti ühel korral kuus ajavahemikul 15. märts 2021 kuni 30. juuni 2023. Õppe maht on 50 EAP ehk 1300 tundi, millest auditoorset tööd on 50 8-tunnist õppepäeva. 

Programmi käigus omandatakse vajalikud praktilised teadmised matemaatika õpetamise didaktikast, süvenetakse koolimatemaatikas õpetatavatesse teemadesse, õpitakse kõrgema matemaatika aluseid ning kujundatakse IKT vahendite ja tarkvaraprogrammide kasutamise oskus ainetundide läbiviimisel. 

Koolitusel osalemise soovi korral palume registreeruda hiljemalt 28. veebruariks 2021 https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4771782

ja esitada aadressile sirje.pihlap@ut.ee

1)    tööandja tõend koolis õpetajana töötamise kohta (vastav kanne peab olema ka EHISes);

2)    haridust tõendava dokumendi koopia

Registreerunutega lepime kokku aja kutsesobivuse vestluseks, mille järel teeme vastuvõtu kohta otsuse. 

Lisateave: Sirje Pihlap, matemaatika didaktika nooremlektor, 53416441, sirje.pihlap@ut.ee

Matemaatikaõpetaja lisaeriala omandamise kursus

 

2. "Hariduspsühholoogiast matemaatikaõpetajale" (REGISTREERIMINE LÕPPENUD)

Tartu Ülikooli Matemaatikahariduse keskus kutsub reaalainete õpetajaid osalema täiendkoolitusel "Hariduspsühholoogiast matemaatikaõpetajale". Veebis toimuval kursusel saab valida kahe koolituse mahu vahel. 

Kursus on mõeldud matemaatika ja reaalainete õpetajatele toetamaks nende teadmisi õpilaste psüühikast. Tartu Ülikooli Matemaatikahariduse keskuse programmijuhi Kristel Mikkori sõnul saab e-kursusel osaleja teadmisi näiteks matemaatikaärevusest ja digi-vahendite kasutamisega kaasneda võivatest probleemidest. Olulisel kohal on ka õpilase ja õpetaja omavaheline suhtlemine ning sellega seonduvad erinevad aspektid.

Kursus on kavandatud nii, et seda saab läbida kahes erinevas mahus:

  • Lühema kursuse (3 EAP) läbimine tähendab peamiselt loengutes ja seminarides osalemist. 3 EAP mahuga kursuse hind osalejale on 180 EUR (sisaldab käibemaksu). Täiendkoolitusega saab tutvuda ja registreeruda Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis
  • Mahukam kursus (6 EAP) sisaldab lisaks loengutes ja seminarides osalemisele ka iseseisvat tööd. 6 EAP mahuga kursuse hind on 280 EUR (sisaldab käibemaksu). Täiendkoolitusega saab tutvuda ja registreeruda Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis

Kursuse läbiviijad on Karin Täht, Kristel Mikkor ja Dmitri Rozgonjuk.
Kursus toimub täielikult veebis. Algab 11. veebruaril ja toimub igal neljapäeval kell 16-18 ning lõppeb 20.mail. Kursusele registreerumine on avatud kuni 10.02.2021. 

Lisateave: Kristel Mikkor, Tartu Ülikooli matemaatikahariduse keskuse matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava programmijuht, 5669 1395, kristel.mikkor@ut.ee